Privacyverklaring

Door NeVeTe/ opleidingverkeersregelaar.nl worden persoonsgegevens verwerkt. NeVeTe/ opleidingverkeersregelaar.nl  vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel.

NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl verzamelt gegevens van de bezoekers van NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl. Deze gegevens gebruiken we om de gebruikerservaring te verbeteren. Gebruik aken van NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl  betekent dat je akkoord gaat met het privacy-beleid dat NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl voert en dat hieronder vermeld staat.

Uiteraard respecteert NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl de privacy van alle bezoekers van NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nlNeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl zorgt ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Denk hierbij aan de gegevens die je invult als je gebruik maakt van het reserveringsformulier. Gegevens die je met ons deelt kunnen door ons bewaard worden en soms vragen we je om extra gegevens. Dat doen we om je beter te kunnen helpen bij jouw vraag. Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen zonder jouw toestemming daarvoor.

Door gebruik te maken van het reserveringsformulier laat u bepaalde gegevens bij NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u het reserveringsformulier op NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl invult, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 5 jaar.

 

Disclaimer

Informatie op deze site

 

Hoewel deze site zeer zorgvuldig is samengesteld, sluit NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is. Wetgeving is regelmatig aan verandering onderhevig en daarmee kan het voorkomen dat de beschikbare informatie niet altijd klopt. De gebruiker van de site wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl  bevat links naar externe websites. NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl  is niet aansprakelijk voor en heeft geen controle over de inhoud van die websites. NeVeTe/ opleiding verkeersregelaar.nl  vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

 

­